ยินดีต้อนรับสู่ blogger ของจิราภรณ์ แก้วเชียงหวาง คบ.พลศึกษา คณะครุศาสตร์ Information and Communication Technology for Teachers

14 กุมภาพันธ์ 2557

ประวัติ

ชื่อ: นางสาวจิราภรณ์ แก้วเชียงหวาง

ชื่อเล่น: บุ๋ม    อายุ: 19 ปี   สถานะ:  โสด

รหัสนักศึกษา: 56418901

เกิดวันที่:  26-08-2537 

คติประจำใจ: เป้าหมายมีไว้พุ่งชน

จบการศึกษาจาก: โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 

 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร 

 จังหวัดหนองคาย  43100


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร